Zoznam uznesení zo dňa 22. apríla 2015

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta Brixiho, Antona Martvoňa, Dušana Čaploviča a Dušana Galisa na vydanie zákona o príspevku športového reprezentanta a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1410)
k návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky
k návrhu účasti oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Robertom Ficom na 3. spoločnom zasadnutí vlád Slovenskej republiky a Českej republiky (Valtice, 12. mája 2015)
k návrhu na zrušenie úloh D.1. a D.2. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 817 z 19. decembra 2011
k návrhu Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených arabských emirátov o založení Spoločného hospodárskeho výboru
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 104. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce od 1. júna do 13. júna 2015 v Ženeve
k návrhu Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1400)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1401)
k dodatku č. 4 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2015
k návrhu kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady 23. apríla 2015 v Bruseli
k vzdaniu sa funkcie predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a k návrhu na voľbu predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
k Návrhu na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2015