Zoznam uznesení zo dňa 13. apríla 2015

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Viliamovi Čislákovi, poverenému riadením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (tlač 1485)