Zoznam uznesení zo dňa 25. marca 2015

k Analýze sociálno-ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti
k Návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vlády Srbskej republiky vedenej predsedom vlády Srbskej republiky Aleksandrom Vučićom v Slovenskej republike 1. - 2. apríla 2015
k návrhu na vymenovanie zástupkyne SR v Európskej komisii pre demokraciu prostredníctvom práva
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2015