Zoznam uznesení zo dňa 9. marca 2015

k Správe o aktuálnom stave a technicko-obchodnej pripravenosti na prevzatie VEG