Zoznam uznesení zo dňa 25. februára 2015

k Analýze sociálno-ekonomickej situácie okresu a mesta Banská Bystrica s rozšírením o vybrané problémy okresov Krupina a Brezno a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2015