Zoznam uznesení zo dňa 28. januára 2015

k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády SR vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na Ukrajine 6. februára 2015
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2015
k návrhu na vyčlenenie príspevku ozbrojených síl SR do okamžitých záloh pre operáciu EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine od 1. februára 2015 do 31. decembra 2015
k návrhu textu Medzinárodnej energetickej charty
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu na realizáciu opatrení finančného, ekonomického a sociálneho balíčka vlády SR v železničnej osobnej doprave – dochádzka do zamestnania
k Štúdii uskutočniteľnosti stáleho Situačného centra SR
k návrhu na účasť delegácie SR na Diplomatickej konferencii k Dohovoru o jadrovej bezpečnosti, Viedeň, 9. – 13. februára 2015