Zoznam uznesení zo dňa 9. januára 2015

k návrhu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov