Zoznam uznesení zo dňa 25. novembra 2014

k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR