Zoznam uznesení zo dňa 12. novembra 2014

k Analýze sociálno-ekonomickej situácie okresov Prešov, Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2014