Zoznam uznesení zo dňa 6. novembra 2014

k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR