Zoznam uznesení zo dňa 29. septembra 2014

k Správe o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií v roku 2014 a predikcii vývoja do konca roka