Zoznam uznesení zo dňa 28. júla 2014

k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov na záchranné a zabezpečovacie práce a ďalšie výdavky súvisiace s odstraňovaním následkov spôsobených živelnou pohromou v katastrálnom území obce Terchová v Žilinskom samosprávnom kraji