Zoznam uznesení zo dňa 3. júla 2014

k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva financií SR
k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR