Zoznam uznesení zo dňa 7. mája 2014

k Návrhu grantového programu pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov
k Návrhu na prijatie oficiálnej delegácie Čiernej Hory vedenej predsedom vlády Čiernej Hory Milom Djukanovićom v Slovenskej republike 14. až 16. mája 2014
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2014
k návrhu na vymenovanie predsedu Správnej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
k návrhu na zvolenie člena Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Poltár Crystal & Steel, a. s., so sídlom 13. januára, 987 01 Poltár