Zoznam uznesení zo dňa 19. marca 2014

k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady 20. a 21. marca 2014 v Bruseli
k Návrhu koncepcie vizuálnej, mediálnej, kultúrnej a komunikačnej prezentácie počas predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016
k Správe o priebehu a výsledkoch XII. zasadnutia Medzivládnej slovensko-ukrajinskej komisie pre národnostné menšiny, školstvo a kultúru 24. a 25. 10. 2013 v Prešove
k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2014
k Návrhu na organizačné a finančné zabezpečenie osláv 70. výročia Slovenského národného povstania
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čiernej Hory o hospodárskej spolupráci
k Dodatku č. 3 k Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených predsedovi Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov