Zoznam uznesení zo dňa 5. marca 2014

k Analýze sociálno-ekonomickej situácie okresu Trnava a Trnavského samosprávneho kraja s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2014
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na mimoriadnom zasadnutí hláv štátov EÚ 6. 3. 2014 v Bruseli
k Analýze stavu a návrhu postupu riešenia zosuvu svahu v k. ú. Kraľovany, lom Šútovo
k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a na vymenovanie vedúcej služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR