Zoznam uznesení zo dňa 20. novembra 2013

k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Petráka, Mojmíra Mamojku, Miroslava Číža a Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení neskorších predpisov (tlač 736)
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2009 Z. z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 416/2009 Z. z.
k Návrhu zásad postupu delegácie Slovenskej republiky na 9. Ministerskej konferencii Svetovej obchodnej organizácie (WTO), 3. - 6. decembra 2013, Bali, Indonézia
k Návrhu na uzavretie Programu spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael na roky 2013 - 2016 v oblasti školstva, vedy, kultúry, mládeže a športu
k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2013
k Národnému programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2013 – 2016
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v znení neskorších predpisov
k Návrhu Štatútu Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky