Zoznam uznesení zo dňa 30. septembra 2013

Návrh na vymenovanie prednostky Okresného úradu Poltár a prednostu Okresného úradu Medzilaborce