Zoznam uznesení zo dňa 2. októbra 2013

k Analýze sociálno-ekonomickej situácie mesta Košice a návrhy na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti
k Správe o stave projektu - Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice, história, súčasný stav a perspektívy rozvoja
k Protipovodňovej ochrane mesta Košice
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o rozvojovej spolupráci
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre IBM Slovensko, spol. s r. o., so sídlom Apollo II, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre T-Systems Slovakia s. r. o., so sídlom Žriedlová 13, 040 01 Košice
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2014