Zoznam uznesení zo dňa 28. augusta 2013

k návrhu na zmenu člena Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre GEVORKYAN, s. r. o., so sídlom Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Miba Sinter Slovakia s. r. o., so sídlom 026 01 Dolný Kubín
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2013
k návrhu na vymenovanie podpredsedu Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Johnson Controls Innotec Technologies, s. r. o., so sídlom Mikušovská cesta 5363, 984 01 Lučenec
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Dometic Slovakia s. r. o., so sídlom Tehelná 8, 986 01 Fiľakovo
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre MICHATEK, k. s., so sídlom Priemyselný park 1, 071 01 Michalovce
k návrhu na zabezpečenie prípravy, vykonania a vyhodnotenia cvičenia kybernetickej ochrany NATO CC 13
k návrhu na schválenie zakladateľskej zmluvy a stanov Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov
k návrhu na ratifikáciu Aktov Svetovej poštovej únie - Generálneho poriadku Svetovej poštovej únie, Svetového poštového dohovoru a Dohody o poštových platobných službách, prijatých na 25. svetovom poštovom kongrese (Doha, 24. 9. – 14. 10. 2012)
k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k Dodatkovému protokolu k Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) týkajúceho sa elektronického nákladného listu