Zoznam uznesení zo dňa 19. augusta 2013

k návrhu Memoranda o porozumení o spolupráci v oblasti energetiky medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky