Zoznam uznesení zo dňa 22. mája 2013

k dodatku č. 4 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2013
k návrhu na zmenu znenia úlohy D.4 uznesenia vlády SR č. 1092 z 20. decembra 2000 k návrhu na prístup k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na Diplomatickej konferencii o uzavretí medzinárodnej zmluvy o zjednodušení prístupu osôb so zrakovým postihnutím a osôb s poruchami čítania k tlačeným dielam, 17. - 28. júna 2013, Marakéš, Maroko
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 9. Ministerskej konferencii Svetovej obchodnej organizácie (WTO), 3. - 6. december 2013, Bali, Indonézia
k návrhu Výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku SR za rok 2012
k návrhu Ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku SR za rok 2012
k Správe o aktuálnej situácii na trhu práce v Slovenskej republike a o opatreniach na jej zlepšenie
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 102. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve od 5. do 20. júna 2013
k návrhu na vymenovanie podpredsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ