Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky uložených ministrovi kultúry Slovenskej republiky
Číslo materiálu: UV-38736/2009
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-6/2009-10/20
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: iniciatívny návrh
Rokovanie: 185/2010, 13.01.2010, 28. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 24/2010

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)