Materiál programu rokovania

Názov: Návrh programu komplexnej ochrany historických knižničných dokumentov, historických knižničných fondov a knižničného písomného dedičstva Slovenska
Číslo materiálu: UV-10627/2010
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK- 6/2010-10/8
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: ako iniciatívny materiál
Rokovanie: 196/2010, 10.03.2010, 9. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 177/2010

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)