Materiál programu rokovania

Názov: Návrh správy o plnení multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement a návrh jej pokračovania
Číslo materiálu: UV-29227/2008
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/030808/2008-133
Predkladateľ: minister financií
Podnet: inciatívny materiál
Rokovanie: 130/2008, 17.12.2008, 19. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 950/2008

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)