Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Koncepcie energetickej efektívnosti Slovenskej republiky
Číslo materiálu: UV-11410/2007
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 500/2007 - 1000
Predkladateľ: minister hospodárstva
Podnet: Uznesenie vlády č. 29 z 11. januára 2006, Programové vyhlásenie vlády SR
Rokovanie: 51/2007, 04.07.2007, 7. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 576/2007

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)