Materiál programu rokovania

Názov: Návrh postupu implementácie iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike v programovom období 2007 - 2013
Číslo materiálu: UV-15655/2007
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/018386/2007-51
Predkladateľ: minister financií
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 836 z 8.10.2006, úloha B.2.
Rokovanie: 60/2007, 19.09.2007, 6. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 785/2007

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)