Materiál programu rokovania

Názov: Informácia o plnení uznesenia vlády č. 515/2005 k financovaniu projektov diaľnic formou PPP
Číslo materiálu: UV-10924/2006
Rezort: MDPT SR
Rezortné číslo: 1581/M-2006
Predkladateľ: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Podnet: uznesenie vlády č. 515/2005,bod C.4
Rokovanie: 181/2006, 21.06.2006, j. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)