Materiál programu rokovania

Názov: Informácia o návrhu komunálnej reformy
Číslo materiálu: UV-13093/2004
Rezort: ÚV SR
Predkladateľ: splnomocnenec vlády SR pre decentralizáciu verejnej správy
Podnet: na základe uznesenia vlády SR č. 370/2003, bod B.7
Rokovanie: 89/2004, 16.06.2004, a. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)