Materiál programu rokovania

Názov: Audit knižníc a knižničných fondov ústredných orgánov štátnej správy (návrh opatrení, ktorými sa prehodnotí knižničná sieť v súlade s dokumentom Audiť súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy SR a organizácií v ich pôsobnosti)
Číslo materiálu: UV-3276/2000
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-6/2000-1/67
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: uznesenie vlády SR č. 694/2000
Rokovanie: 138/2001, 24.01.2001, 12. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 61/2001

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)