Materiál programu rokovania

Názov: Správa o stave siete zastupiteľských úradov SR v zahraničí v roku 2008 a východiská pre jej ďalší rozvoj
Číslo materiálu: UV-14502/2008
Rezort: MZV SR
Rezortné číslo: 104.833/2008-POLS
Predkladateľ: minister zahraničných vecí
Podnet: v zmysle uznesenia vlády SR č. 492 bod B.1. zo dňa 6. 6. 2007
Rokovanie: 104/2008, 09.07.2008, 14. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 471/2008

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)