Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na doplnenie uznesenia vlády SR č. 753 z 5. septembra 2007 k postupu výstavby vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry formou PPP
Číslo materiálu: UV-22856/2007
Rezort: MDPT SR
Predkladateľ: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Podnet: Ústný návrh ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií
Rokovanie: 69/2007, 28.11.2007, 27. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 1016/2007
Poznámka: Nesprístupňovaný. Ústny návrh

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)