Materiál programu rokovania

Názov: Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rafaela Rafaja a Jána Slotu na vydanie zákona na podporu vlastenectva (tlač 1355)
Číslo materiálu: UV-34939/2009
Rezort: MŠ SR
Rezortné číslo: CD-2009-22857/10179-1:915
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister školstva a minister kultúry
Podnet: § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovesnskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovesnskej republiky v znení neskorších predpisov
Rokovanie: 190/2010, 03.02.2010, 1. bod programu
Materál: Vláda nezaujala stanovisko

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)