Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na uzatvorenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou vesmírnou agentúrou o spolupráci vo výskume a využívaní kozmického priestoru na mierové účely
Číslo materiálu: UV-34483/2009
Rezort: MŠ SR
Rezortné číslo: CD-2009-35187/36678-1:11
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister školstva a minister zahraničných vecí
Podnet: podľa bodu C.1 uznesenia vlády SR č. 524/2009
Rokovanie: 182/2009, 02.12.2009, 12. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 840/2009

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)