Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na uzavretie Dohody o podpore, poskytovaní a používaní satelitných navigačných systémov GALILEO a GPS a príslušných aplikácií
Číslo materiálu: UV-14064/2004
Rezort: MDPT SR
Rezortné číslo: MDPT – 1279/M-2004
Predkladateľ: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Podnet: iniciatívny materiál
Rokovanie: 89/2004, 16.06.2004, 54. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 579/2004

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)