Materiál programu rokovania

Názov: Návrh stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013
Číslo materiálu: UV-20412/2007
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK- 6/2007-10/32
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Plán práce vlády SR na rok 2007, mesiac október, por. č. 7
Rokovanie: 66/2007, 07.11.2007, 9. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 943/2007

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)