Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na nápravu a urýchlenie zápisu vo veci zabezpečenia registrov obnovenej evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim v súvislosti s 1. balíkom PPP projektov
Číslo materiálu: UV-26334/2009
Rezort: MDPT SR
Rezortné číslo: 13617/2009-SPVP/z. 35932-M
Predkladateľ: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 169/2009, 09.09.2009, 20. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 634/2009

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)