Materiál programu rokovania

Názov: Správa o plnení multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement pre štátnu a verejnú správu SR
Číslo materiálu: UV-20069/2005
Rezort: MDPT SR
Rezortné číslo: 2003/M-2005
Predkladateľ: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Podnet: Iniciatívny návrh
Rokovanie: 157/2005, 14.12.2005, 4. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 984/2005

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)