Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry
Číslo materiálu: UV-39164/2009
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK - 5015/2009-82/14959
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: na základe plnenia úlohy B.2. z uznesenia vlády SR č. 160 z 12. marca 2008 k návrhu Koncepcie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry
Rokovanie: 189/2010, 27.01.2010, 10. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 67/2010

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)