Materiál programu rokovania

Názov: Súborná správa o analýze súčasného stavu evidencie, ochrany a sprístupňovania zbierkových fondov a expozícií múzeí a galérií v Slovenskej republike(za roky 2004 – 2006)
Číslo materiálu: UV-11290/2007
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-6/2007-10/19
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: na základe uznesenia vlády SR č.1230 z 15. decembra 2004, bod B.2.
Rokovanie: 50/2007, 27.06.2007, i. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)