Materiál programu rokovania

Názov: Informácia o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva do roku 2006
Číslo materiálu: UV-5888/2007
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-6/2007-1/9
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: ako iniciatívny materiál
Rokovanie: 37/2007, 28.03.2007, e. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)