Materiál programu rokovania

Názov: Návrh opatrení na realizáciu zámerov Deklarácie NR SR o ochrane kultúrneho dedičstva
Číslo materiálu: UV-1706/2002
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK –6/2002-1/6
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Deklarácia Národnej rady SR o ochrane kultúrneho dedičstva (oznámenie č. 91/2001 Z. z.)
Rokovanie: 212/2002, 27.03.2002, 27. bod programu
Materál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 311/2002

Obsah:


Stanoviská:




Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)