Materiál programu rokovania

Názov: Návrh inovatívnych finančných nástrojov pre Národný strategický referenčný rámec 2007-2013
Číslo materiálu: UV-20145/2005
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/027727/2005-54
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií
Podnet: Na základe uznesenia vlády SR č. 832 z 19.10.2005, bod C.30
Rokovanie: 154/2005, 23.11.2005, 12. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 921/2005

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)