Materiál programu rokovania

Názov: Návrh koncepcie využívania softvérových produktov vo verejnej správe
Číslo materiálu: UV-19510/2009
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/017699/2009-133
Predkladateľ: minister financií
Podnet: Úloha B.3 uznesenia vlády SR č. 950/2008
Rokovanie: 162/2009, 15.07.2009, 17. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 523/2009

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)