Materiál programu rokovania

Názov: Analýza akvizičnej činnosti v oblasti múzeí, galérií a knižníc
Číslo materiálu: UV-10937/2003
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK – 6/2003-1/29
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: uznesenie vlády SR č. 1381/2002 bod C1
Rokovanie: 62/2003, 10.12.2003, 10. bod programu
Materál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 1168/2003

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)