Materiál programu rokovania

Názov: Agenda lepšej regulácie v Slovenskej republike a Akčný program znižovania administratívneho zaťaženia podnikania v Slovenskej republike 2007-2012
Číslo materiálu: UV-16586/2007
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 1424/2007-1000
Predkladateľ: minister hospodárstva a podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
Podnet: uznesenie vlády SR č. 164 z 28. 2. 2007 a uznesenie vlády SR č. 349 z 18. 4. 2007
Rokovanie: 62/2007, 03.10.2007, 7. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 833/2007

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)