Materiál programu rokovania

Názov: Program záchrany, stabilizácie a konzervovania tradičných nosičov informácií v Slovenskej republike
Číslo materiálu: UV-4953/2002
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK – 6/2002-1/34
Predkladateľ: minister kultúry, minister školstva, minister vnútra, predseda Slovenskej akadémie vied
Podnet: uznesenie vlády SR č. 310/2001 bod C.4.
Rokovanie: 228/2002, 10.07.2002, 9. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 766/2002

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)