Materiál programu rokovania

Názov: Stratégia riadenia štátneho dlhu na roky 2019 až 2022
Číslo materiálu: UV-305/2019
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/019690/2018-261
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií
Podnet: Na základe plánu práce vlády SR na rok 2018
Rokovanie: 134/2019, 09.01.2019, 20. bod programu
Materál: Vypustený

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)