Materiál programu rokovania

Názov: Návrh plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na január 2019 – nové znenie
Číslo materiálu: UV-43381/2018
Rezort: MZVaEZ SR
Rezortné číslo: 091709/2018-OPVR-180959
Predkladateľ: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet: uznesenie vlády SR č. 518/2018
Rokovanie: 133/2018, 19.12.2018, 7. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 591/2018

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)