Materiál programu rokovania

Názov: Akčné plány Národného onkologického programu Slovenskej republiky
Číslo materiálu: UV-43272/2018
Rezort: MZ SR
Rezortné číslo: S11609-2018-OVZSaP-18
Predkladateľ: ministerka zdravotníctva
Podnet: Na základe B.1 uznesenia vlády SR č. 356/2018 zo dňa 22. augusta 2018
Rokovanie: 134/2019, 09.01.2019, 4. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 4/2019

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)